Allmänna villkor

Allmänna Villkor för Plopeo (Sverige). Senast uppdaterad: 2024-01-04

Välkommen till Plopeo!

Dessa allmänna villkor reglerar beställarens användning av våra tjänster och produkter. Genom att använda våra tjänster godkänner beställaren att följa dessa villkor. Var vänlig läs igenom dem noggrant.

Parter:

Leverantören Plopeo, en del av Swapi AB med org: 559051-5002, nedan kallat Plopeo.
Beställaren, ert företag, nedan kallat Beställaren.

1. Användarkontot

1.1. För att använda vissa funktioner måste beställaren ha ett användarkonto. Plopeo skickar er inloggningsuppgifter och ni ansvarar för att hålla ert lösenord säkert och för alla aktiviteter som sker på ert konto.

2. Sekretess och Data

2.1. Vi behandlar er personliga information enligt vår integritetspolicy. Genom att använda våra tjänster samtycker Ni till denna behandling.

Plopeo behåller äganderätten och alla immateriella rättigheter till koden. Plopeo ger er en begränsad licens under Avtalstiden att använda och reproducera koden på Webbplatsen endast för att integrera, få åtkomst och använda Tjänsten på Webbplatsen i enlighet med detta Avtal. Ni förbinder er att ta bort koden från Webbplatsen vid Avtalets upphörande.

3. Användarbeteende

3.1. Beställaren åtar sig att inte använda våra tjänster för olagliga ändamål eller på ett sätt som stör andras användning av tjänsterna. Antal visningstid/månad framgår av ert avtal. Förbrukar man de minuter som är inkluderade har man möjlighet att fylla på och utöka sitt antal. Vid missbruk har vi rätt att stänga ner ert konto.

4. Material

Ni är ensam ansvarig för er Webbplats och det material och information (gemensamt ”Material”) som Ni begär Plopeo att lagra och i samband med vilka Ni använder Tjänsten. Ni erkänner att Material som lagras av Plopeo och Webbplatsen där Plopeo används, kontrolleras av er och de är inte inskickade, valda eller kontrollerade av Plopeo. Plopeo tillhandahåller endast en plattform som möjliggör inbyggd funktionalitet för Webbplatsen.
Plopeos roll i förhållande till Materialet är som en tjänsteleverantör för webbhotell. Ni samtycker till att Plopeo kan inaktivera er Tjänst eller dess del efter att Plopeo mottagit ett meddelande om intrång eller av någon annan anledning.

Beställaren får inte, och får inte auktorisera någon tredje part att:

 • (a) använda Tjänsten i strid med detta Avtal;
 • (b) använda Tjänsten för olagliga, kränkande eller olämpliga ändamål;
  • (i) Ni inte kontrollerar eller för vilket Ni inte har erhållit nödvänera tillstånd och auktorisationer att agera på det sättet;
  • (ii) innehåller felaktig, ofullstäner eller på annat sätt vilseledande information;
  • (iii) innehåller pornografiskt, hatrelaterat, våldsamt eller på annat sätt olämpligt innehåll (som kan fastställas från tid till annan av Plopeo efter eget gottfinnande);
  • (iv) är olagligt eller kränkande, eller vars användning skulle vara olaglig eller kränkande;
 • (c) skicka till Plopeo någon Webbplats eller material som:
 • (d) delta i någon åtgärd eller praxis som avspeglar sig negativt på Plopeo eller på annat sätt nedvärderar eller minskar Plopeos rykte eller anseende;
 • (e) sälja, överlåta eller överföra några av era rättigheter härunder. Ni förbinder er att meddela Plopeo utan dröjsmål om någon känd eller misstänkt felaktig eller otillbörlig användning av Tjänsten.

5. Ändringar i Tjänsterna

5.1. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta våra tjänster när som helst, med eller utan förvarning.

6. Betlaningsvillkor

6.1Fakturering och förlängning: Om inget annat överenskommits så kommer Ni kommer att faktureras i förskott för den kommande avtalsperioden. Om Ni inte ingiver en skriftlig uppsägning minst 30 dagar före starten av den nya avtalsperioden, kommer avtalet automatiskt att förlängas med samma avtalslängd som den föregående.

6.2 Uppsägning: För att säga upp ditt avtal, måste Ni lämna in en skriftlig uppsägning senast 30 dagar innan den kommande avtalsperioden startar. Annars kommer avtalet att förlängas enligt föregående period.

7 Ansvarsbegränsning

7.1. Plopeo ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår genom er användning av våra tjänster.

8 Tvister och Tillämplig Lag

8.1. Tvister ska lösas genom förhandling. Om en överenskommelse inte kan nås, ska tvisten avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Tack för att Ni använder Plopeo!